de-drie-musketiers

De School

De Drie Musketiers is een leuk kindontmoetingscentrum dat naast de gelijknamige school ook bestaat uit peuterspeelgroep Hummeldonk. Daarnaast werken we samen met kinderopvang Het Groene Spoortje en gastgezin Calimero.

Wij bieden een complete voorziening in de dorpskern, bestaande uit peuterwerk, voor- tussen- en buitenschoolse opvang en basisonderwijs in een klein gebied.

Onder het motto: “één voor allen, allen voor één” menen wij een grote rol te kunnen spelen op het gebied van een doorgaande ontwikkelingslijn voor kinderen van 0 tot 12 jaar. Door middel van intensieve samenwerking wordt een doorgaande pedagogische lijn aangebracht. Doel daarvan is het creëren van een omgeving waarin de kinderen zich optimaal kunnen ontwikkelen en zich welbevinden zonder dat er breukvlakken in de ontwikkeling van het kind ontstaan en het voorkomen en bestrijden van ontwikkelings- en onderwijsachterstanden van de kinderen. Het kindontmoetingscentrum biedt hiertoe een middelpunt in het dorp voor 0 tot 12-jarigen.

KBS De Drie Musketiers kent de volgende schooltijden:
Vanaf 08:30 gaan de deuren open en is er een inloopkwartier van 15 minuten.

maandag dinsdag woensdag donderdag Vrijdag
Gr. 1-2-3 8.45-12.15
12.45-15.00
8.45-12.15
12.45-15.00
8.45-12.30 8.45-12.15
12.45-15.00
8.45-12.15
Groep 1 vrij
Gr. 4 t/m 8 8.45-12.15
12.45-15.00
8.45-12.15
12.45-15.00
8.45-12.30 8.45-12.15
12.45-15.00
8.45-12.15
12.45-15.00

De ochtendpauze is van 10.30 – 10.45 uur.

Er is vanaf 07.30 uur tot 17.30 uur voor- en naschoolse opvang mogelijk.
De Drie Musketiers: één voor allen, allen voor één!