de-drie-musketiers

De School

De Drie Musketiers is een kleine school in Hulten (NB)

Wij bieden een voorziening in de dorpskern voor basisonderwijs in een klein gebied.

Onder het motto: “één voor allen, allen voor één” menen wij een rol te kunnen spelen op het gebied van een doorgaande ontwikkelingslijn. Door middel van intensieve samenwerking wordt een doorgaande pedagogische lijn aangebracht. Doel daarvan is het creëren van een omgeving waarin de kinderen zich optimaal kunnen ontwikkelen en zich welbevinden zonder dat er breukvlakken in de ontwikkeling van het kind ontstaan en het voorkomen en bestrijden van ontwikkelings- en onderwijsachterstanden van de kinderen.

KBS De Drie Musketiers kent de volgende schooltijden:
Vanaf 08:30 gaan de deuren open en is er een inloopkwartier van 15 minuten.

maandag dinsdag woensdag donderdag Vrijdag
Gr. 8 8.45-12.15
12.45-15.00
8.45-12.15
12.45-15.00
8.45-12.30 8.45-12.15
12.45-15.00
8.45-12.15
12.45-15.00

De ochtendpauze is van 10.30 – 10.45 uur.De Drie Musketiers: één voor allen, allen voor één!