De gezonde school

Protocol gezonde school

De leerplichtambtenaar

Leerplicht en spijbelen

Bescherm je kind op internet

In de media verschijnen er voortdurend nieuwsberichten over de impact die technologie op ons dagelijks leven heeft. Daardoor zijn veel mensen gaan nadenken over de manier waarop technologie ons persoonlijk beïnvloed. Maar hoeveel mensen zouden hebben nagedacht over de manier waarop dit onze kinderen beïnvloedt?

In een onderzoek geeft 85% van de moeders aan dat ze technologische middelen gebruiken om hun kinderen bezig te houden.

Kinderen krijgen op steeds jongere leeftijd een apparaat waarmee ze van internet gebruik kunnen maken.

In een uitgebreide handleiding worden acht zaken besproken waar je op dient te letten als het gaat om de complexe online wereld. Waarschijnlijk zal niet alles van toepassing zijn, maar dat is vooral afhankelijk van de leeftijd van je kinderen.

Brabants Verkeersveiligheidslabel

KBS De Drie Musketiers speelt op ‘SEEF’ en gaat daarom voor het Brabants VerkeersveiligheidsLabel (BVL) Kinderen vormen een zeer kwetsbare groep in het verkeer. Jaarlijks zijn in Nederland honderden kinderen betrokken bij verkeersongevallen. Meer dan een hele schoolklas laat daarbij het leven. Kinderen moeten daarom leren veilig aan het verkeer deel te nemen. Om verkeerseducatie op scholen te stimuleren en een hoge kwaliteit te waarborgen, is er een keurmerk in het leven geroepen. Het Label met het beeldmerk Seef de Zebra toont aan dat onze school zich inzet/gaat inzetten voor verkeerseducatie en verkeersveiligheid rond de school. 20 Brabant maakt van de nul een punt. Want ieder verkeersslachtoffer is er één te veel. Dus gáán we met z’n allen voor die nul. Wij, jij, ik. Ik als overheid, onderwijzer en werkgever. Ik als wandelaar, fietser en automobilist. De Brabantse basisscholen en verkeersouders maken een punt van verkeersveiligheid en investeren zo flink mee in de nul. Ze zorgen dat leerlingen verkeerslessen krijgen, doen verkeersprojecten als ‘de dode hoek’, oefenen met de leerlingen en maken samen met gemeenten de wegen naar de school toe verkeersveilig.

Waarom deelnemen aan het BVL?

Verkeerseducatie in de klassen krijgen en houden: dáár is het de provincie Noord-Brabant om te doen met het Brabants VerkeersveiligheidsLabel (BVL). Inmiddels staan er bijna 800 basisscholen ingeschreven en hebben er bijna 650 het Label in huis. Er is een set BVL-criteria ontwikkeld waarmee we kunnen werken om de kwaliteit van de verkeersveiligheid op het gewenste niveau te krijgen. De essentie van het BVL is dat scholen punten scoren voor zaken die de verkeersveiligheid van de (leerlingen van de) school bevorderen. Wij kunnen punten scoren op verschillende onderdelen. Onze leerlingen krijgen verkeerslessen en doen verkeersprojecten met praktische oefeningen. Verder is er aandacht voor de schoolomgeving en zijn/worden de routes naar school zo verkeersveilig mogelijk. Daarnaast zijn (verkeers)ouders of – verzorgers betrokken bij verkeerseducatie. Als er genoeg punten zijn gescoord, ontvangen we het Label als tastbaar bewijs van de geleverde kwaliteit. De De Drie Musketiers is sinds 08-06-2005 in het bezit van het Label. We dragen daarmee bij aan een stukje veiliger Brabant voor onze kinderen. Dat houdt in dat we ook verkeersonderwijs serieus nemen. In de praktijk betekent dat – dat we werken vanuit een jaarlijks activiteitenplan; – dat alle kinderen les krijgen uit moderne materialen – dat we vooral aandacht besteden aan praktisch verkeersonderwijs, dat aansluit bij de leeftijd van de kinderen en hun rol in het verkeer (oversteekdiploma, fietskeuring, bochten rijden, school-thuisroute naar het voortgezet onderwijs) – dat we vooral gericht zijn op wat onze schoolomgeving en de schoolthuisroute van kinderen aan veilig verkeersgedrag vraagt – dat we ouders bij ons verkeersonderwijs betrekken en met hen samenwerken; Daarom heeft onze school ook twee verkeersouders: Marieke van Roessel en Jitske van Stiphout, samen met juf Ankie vormen zij de verkeerswerkgroep van onze school. Onze groep werkt op haar beurt weer samen met de gemeente, de politie, vertegenwoordigers van Veilig Verkeer Nederland en verkeerswerkgroepen van andere basisscholen in Gilze en Rijen. Kijk voor meer informatie op www.bvlbrabant.nl