OV

Alle ouders van de leerlingen van KBS De Drie Musketiers zijn automatisch lid van de oudervereniging. De vereniging heeft een dagelijks bestuur. Dit bestuur organiseert samen met de leerkrachten allerlei activiteiten die de school tot een geweldige ervaring maakt voor onze kinderen. Het bestuur bestaat momenteel uit Lisette van Esch (voorzitter), Christel Kampschreur (secretaris), Linda Oprins, Madelon van Broekhoven en Marco Brokken (penningmeester).

Om alles in goede banen te leiden overlegt het bestuur van de OV zes keer per jaar met het team. Activiteiten welke onder andere door de OV georganiseerd worden zijn Sinterklaas, kerst, carnaval, de schoolfotograaf, avondvierdaagse en natuurlijk het schoolreisje. Begin van ieder schooljaar doet de OV een inventarisatie welke ouders interesse hebben om te helpen bij de activiteiten.

Als oudervereniging willen we dienen als klankbord voor de ouders. We horen dan ook graag wat er leeft onder de ouders. We staan open voor uw ideeën. Daarnaast hebben we regelmatig wat spierkracht, een creatieve geest, een muzikaal talent of een keukenprinses nodig. We hebben u nodig om mee te denken en mee te doen; zodat we samen de activiteiten kunnen blijven organiseren voor uw kind.

Een vraag, interesse of ideeën? Spreek ons aan of mail naar ov@3musketiers.info.

MR

De MR adviseert de schooldirectie gevraagd en ongevraagd over zaken die school, leerkrachten en leerlingen aangaan. In de MR zijn zowel ouders en personeel vertegenwoordigd. De Drie Musketiers heeft een MR met twee ouder- en twee personeelsvertegenwoordigers. Loes Kamp en Janneke van de Groes vertegenwoordigen het personeel. Simone van Mierlo en Leone Somers zijn de oudervertegenwoordiging. Ook heeft de school twee afgevaardigden in de GMR, de Gemeenschappelijke MR van de Stichting Nuwelijn waar De Drie Musketiers onder valt; dit zijn Janneke van de Groes namens het personeel en Leone Somers namens de ouders.

De MR heeft twee soorten bevoegdheden: adviesrecht en instemmingsrecht. Het schoolbestuur is verplicht om bepaalde besluiten vooraf ter advisering of instemming voor te leggen. Een MR heeft bijvoorbeeld adviesrecht over het vakantierooster en instemmingsrecht over het schoolreglement. Als je meer wil weten over de rechten en plichten van een MR, kun je er hier meer over lezen.

De MR wordt gekozen voor een periode van vier jaar.

Hieronder stellen de (G)MR-leden zich voor.

Loes Kamp (MR)
Mijn naam is Loes Kamp. Leerkracht groep 4/5. Ik ben al ruim 20 jaar lid van de MR van deze school.

Janneke van de Groes (MR en GMR)
Mijn naam is Janneke van de Groes. Ruim 4 jaar leerkracht groep 1/2/3 hier op school. Vanaf het schooljaar 2017-2018 zit ik in de medezeggenschapsraad. Vanuit de Medezeggenschapsraad ben ik lid van de GMR.

Simone van Mierlo (MR)
Ik ben Simone van Mierlo en zit sinds mei 2017 in de MR. Samen met John heb ik 3 kinderen: Tijl van Abeelen (groep 8), Gijs van Abeelen (groep6) en Saar van Abeelen (groep 4). Naast moeder ben ik fysio- en haptotherapeut en crossfit ik graag. In mijn werk houd ik mij bezig met de ontwikkelingen van de mens, kijk ik graag in mogelijkheden, concreet en praktisch. Dit is ook tevens de link naar waarom ik het zo leuk vind om in de MR te zitten; Ik kijk van dichtbij mee met de ontwikkelingen binnen de school en de Stichting, voor onze kinderen. Ik mag meedenken in mogelijkheden, oplossingen, concreet, praktisch en kritisch.

Mocht je ergens tegen aan lopen op school of je wilt ergens over sparren, spreek me gewoon aan! Op dinsdag en vrijdag sta ik meestal op het plein.

Leone Somers (MR en GMR)
Mijn naam is Leone Somers, moeder van één kind. Ik zit vanaf het schooljaar 2019-2020 in de MR en de GMR. Ik vind het belangrijk dat ouders van kinderen op school mij weten te vinden. Ik ben in elk geval elk woensdagochtend en middag te vinden op het schoolplein. Mocht je vragen of opmerkingen hebben over schoolzaken spreek mij dan gerust aan, dan neem ik het mee in de MR-vergaderingen. Speelt er iets, laat je dan ook horen!