OV

Alle ouders van de leerlingen van KBS De Drie Musketiers zijn automatisch lid van de oudervereniging. De vereniging heeft een dagelijks bestuur. Dit bestuur organiseert samen met de leerkrachten allerlei activiteiten die de school tot een geweldige ervaring maakt voor onze kinderen. 

Om alles in goede banen te leiden overlegt het bestuur van de OV zes keer per jaar met het team. Activiteiten welke onder andere door de OV georganiseerd worden zijn Sinterklaas, kerst, carnaval, de schoolfotograaf, avondvierdaagse en natuurlijk het schoolreisje. Begin van ieder schooljaar doet de OV een inventarisatie welke ouders interesse hebben om te helpen bij de activiteiten.

Als oudervereniging willen we dienen als klankbord voor de ouders. We horen dan ook graag wat er leeft onder de ouders. We staan open voor uw ideeën. Daarnaast hebben we regelmatig wat spierkracht, een creatieve geest, een muzikaal talent of een keukenprinses nodig. We hebben u nodig om mee te denken en mee te doen; zodat we samen de activiteiten kunnen blijven organiseren voor uw kind.

Een vraag, interesse of ideeën? Spreek ons aan of mail naar [email protected].

MR

De MR adviseert de schooldirectie gevraagd en ongevraagd over zaken die school, leerkrachten en leerlingen aangaan. In de MR zijn zowel ouders en personeel vertegenwoordigd. De Drie Musketiers heeft een MR met twee ouder- en twee personeelsvertegenwoordigers. 

De MR heeft twee soorten bevoegdheden: adviesrecht en instemmingsrecht. Het schoolbestuur is verplicht om bepaalde besluiten vooraf ter advisering of instemming voor te leggen. Een MR heeft bijvoorbeeld adviesrecht over het vakantierooster en instemmingsrecht over het schoolreglement. Als je meer wil weten over de rechten en plichten van een MR, kun je er hier meer over lezen.

De MR wordt gekozen voor een periode van vier jaar.